Tunne KELAM : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014  
- AFET_AD(2018)627015 -  
-
AFET 
STANOVISKO k integrované politice Evropské unie pro Arktidu  
- REGI_AD(2016)589342 -  
-
REGI 

Kontakt