Alessandra MUSSOLINI : Životopis 

Původní znění : IT 

Životopis (Za zveřejněné informace odpovídá výhradně sama poslankyně)  
Aktualizováno: 03/03/2015 

Vzdělání (kvalifikace a diplomy) 

  • 1994-1994 : vysoká škola, všeobecné lékařství: vysokoškolský diplom v oboru všeobecného lékařství a chirurgie (studium s vyznamenáním)
  • 2012-2012 : odborné zkoušky umožňující výkon lékařské profese

Politická dráha 

Funkce v politické straně nebo v odborovém svazu příslušného členského státu  
  • 1992-2000 : členka politického ústředí Italského sociálního hnutí
  • 2000-2003 : členka politického ústředí Národní aliance
  • 2004-2008 : politická tajemnice koalice Sociální alternativa
  • 2004-2008 : celostátní tajemnice strany Sociální akce
  • 2009-... : členka celostátního vedení strany Vzhůru Itálie
Funkce v regionálním shromáždění  
  • 2010-2010 : členka regionálního zastupitelstva Kampánie
Funkce v orgánech EU  
  • 2004-2008 : poslankyně Evropského parlamentu
  • 2014-... : poslankyně Evropského parlamentu

Kontakt