Alessandra MUSSOLINI : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 14-01-2007 : Nezařazení poslanci
 • 15-01-2007 / 13-11-2007 : Skupina Identita, tradice, suverenita - Členka předsednictva
 • 14-11-2007 / 28-04-2008 : Nezařazení poslanci

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 28-04-2008 : Alternativa sociale: Lista Mussolini (Itálie)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
 • 15-09-2004 / 28-04-2008 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Středomoří
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
 • 15-03-2007 / 28-04-2008 : Delegace pro vztahy s Běloruskem

Náhradnice 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro rozvoj
 • 31-01-2007 / 28-04-2008 : Výbor pro rozvoj
 • 15-03-2007 / 28-04-2008 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o připomínce komunistické okupace Maďarska v roce 1956  
- P6_DCL(2006)0081 - Nevzato v potaz  
Alessandra MUSSOLINI  
Datum zahájení : 13-11-2006
Platné do : 23-02-2007
Počet signatářů : 9 - 23-02-2007
Písemné prohlášení o zastřelení tří katolíků v Indonésii  
- P6_DCL(2006)0070 - Nevzato v potaz  
Alessandra MUSSOLINI , Carlo CASINI  
Datum zahájení : 11-10-2006
Platné do : 18-01-2007
Počet signatářů : 23 - 19-01-2007
Písemné prohlášení o násilí vůči mladým antikomunistům v Řecku  
- P6_DCL(2006)0060 - Nevzato v potaz  
Alessandra MUSSOLINI  
Datum zahájení : 04-09-2006
Platné do : 04-12-2006
Počet signatářů : 7 - 04-12-2006

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.