Alessandra MUSSOLINI : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Náhradnice 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 

Poslední činnosti 

Kontakt