Riccardo VENTRE : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Forza Italia (Itálie)

Místopředseda 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 11-09-2008 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
 • 26-04-2007 / 13-07-2009 : Podvýbor pro lidská práva
 • 20-06-2007 / 10-09-2008 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Náhradník 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 28-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Středomoří
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 31-01-2007 / 25-04-2007 : Podvýbor pro lidská práva
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 26-04-2007 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie
 • 07-07-2008 / 13-07-2009 : Výbor pro rybolov

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO k dodržování Listiny základních práv v legislativních návrzích Komise: metodika pro systematickou a přísnou kontrolu  
- AFCO_AD(2006)371720 -  
-
AFCO 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o kurzech dopravní výchovy jako součásti programů výuky středoškolských vzdělávacích zařízení  
- P6_DCL(2009)0042 - Nevzato v potaz  
Riccardo VENTRE  
Datum zahájení : 01-04-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 17 - 08-05-2009
Písemné prohlášení o dopadu znečištění způsobeného loděmi na pobřežní turistické oblasti  
- P6_DCL(2009)0041 - Nevzato v potaz  
Riccardo VENTRE  
Datum zahájení : 01-04-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 13 - 08-05-2009
Písemné prohlášení o naléhavém plánu nezdaňování malých a středních podniků v Evropské unii  
- P6_DCL(2009)0031 - Nevzato v potaz  
Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI  
Datum zahájení : 09-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 39 - 08-05-2009

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.