Marcello VERNOLA : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Forza Italia (Itálie)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 31-01-2007 / 31-08-2008 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Evropy
 • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Výbor pro zahraniční věci

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Rumunsko
 • 25-04-2005 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 10-10-2006 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 31-01-2007 / 08-07-2008 : Výbor pro zahraniční věci
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 19-06-2007 / 13-07-2009 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Středomoří
 • 04-09-2008 / 13-07-2009 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o předávání a zpětném přebírání osob  
- AFET_AD(2007)394099 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o podepsání Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zjednodušení vydávání krátkodobých víz  
- AFET_AD(2007)394092 -  
-
AFET 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.