• Luca   ROMAGNOLI  

Luca ROMAGNOLI : Stanoviska - jako navrhovatel(ka) - 6. volební období 

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007  
- TRAN_AD(2009)416324 -  
-
TRAN 
STANOVISKO obsahující doporučení Komisi o e-justici  
- LIBE_AD(2008)414048 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2006  
- TRAN_AD(2008)398628 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2006  
- TRAN_AD(2008)398627 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost v rozpočtovém roce 2006  
- TRAN_AD(2008)398626 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k CARS 21: Rámec právní úpravy pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu  
- TRAN_AD(2007)392050 -  
-
TRAN