Luca ROMAGNOLI : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 14-01-2007 : Nezařazení poslanci
 • 15-01-2007 / 13-11-2007 : Skupina Identita, tradice, suverenita - Člen předsednictva
 • 14-11-2007 / 13-07-2009 : Nezařazení poslanci

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Movimento Sociale Fiamma tricolore (Itálie)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se Mercosurem
 • 11-10-2006 / 14-02-2007 : Dočasný výbor k domnělému využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro rybolov
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se Mercosurem
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pro změnu klimatu
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Náhradník 

 • 27-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 19-01-2006 / 14-01-2007 : Vyšetřovací výbor ke krizi společnosti Equitable Life Assurance Society
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií (včetně Libye)

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2007  
- TRAN_AD(2009)416324 -  
-
TRAN 
STANOVISKO obsahující doporučení Komisi o e-justici  
- LIBE_AD(2008)414048 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2006  
- TRAN_AD(2008)398628 -  
-
TRAN 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o kritikách a hrozbách určeným Jeho svatosti Benediktu XVI a o jasném pokusu pošlapat, i za použití násilí, svobodu myšlení a projevu v zemích Evropské unie  
- P6_DCL(2006)0071 - Nevzato v potaz  
Luca ROMAGNOLI  
Datum zahájení : 11-10-2006
Platné do : 18-01-2007
Počet signatářů : 29 - 19-01-2007
Písemné prohlášení o rovném přístupu k veřejnoprávnímu rozhlasovému a televiznímu vysílání a o pluralitě politických informací v Itálii  
- P6_DCL(2005)0081 - Nevzato v potaz  
Luca ROMAGNOLI , Carlo FATUZZO , Marco PANNELLA  
Datum zahájení : 12-12-2005
Platné do : 12-03-2006
Počet signatářů : 29 - 12-03-2006
Písemné prohlášení o nedostatku demokracie a rovného zacházení s politickými stranami v Bulharsku  
- P6_DCL(2005)0067 - Nevzato v potaz  
Bruno GOLLNISCH , Andreas MÖLZER , Luca ROMAGNOLI  
Datum zahájení : 30-11-2005
Platné do : 01-03-2006
Počet signatářů : 9 - 01-03-2006

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.