• Inese   VAIDERE  

Inese VAIDERE : Stanoviska - jako navrhovatel(ka) - 6. volební období 

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o předávání a zpětném přebírání osob  
- AFET_AD(2007)392283 -  
-
AFET