Inese VAIDERE : Životopis 

Původní znění : LV 

Životopis (Za zveřejněné informace odpovídá výhradně sama poslankyně)  
Aktualizováno: 06/01/2017 

Vzdělání (kvalifikace a diplomy) 

 • doktorát v oboru ekonomie
 • profesorka
 • řádná členka Evropské akademie věd a umění
 • diplom v oboru aplikované matematiky se zaměřením na ekonomii

Profesní dráha 

 • 2004-2014 : poslankyně Evropského parlamentu; Rozpočtový výbor; Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů; Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU; delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem; delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika; pracovní skupina pro jednotný digitální trh; meziskupina pro malé a střední podniky; meziskupina pro sport; meziskupina pro kreativní odvětví
 • 2009-2014 : koordinátorka své politické skupiny v podvýboru pro lidská práva; Výbor pro mezinárodní obchod; delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem; delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina: delegace v Parlamentním shromáždění Euronest – parlamentní rozměr Východního partnerství (Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina); neformální skupina pro historické otázky; meziskupina pro sport
 • 2004-2009 : koordinátorka v podvýboru pro lidská práva; místopředsedkyně Parlamentního shromáždění EU-Latinská Amerika; Výbor pro zahraniční věci, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin; delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou; delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko; dočasný výbor pro změnu klimatu; sdružení bývalých ministrů životního prostředí; skupina pro Pobaltí; meziskupina pro sport
 • 2012 : zvolena řádnou členkou Evropské akademie věd a umění
 • 2002-2004 : členka lotyšského parlamentu (Saeima), místopředsedkyně výboru pro zahraniční věci; předsedkyně Komise na ochranu baltského mořského prostředí (HELCOM)
 • 2001-2002 : zastupitelka města Rigy, místopředsedkyně rady města (2001)
 • 2000-2002 : vedoucí hospodářského zastoupení Německa v Lotyšsku
 • 2000-2001 : místopředsedkyně představenstva Lotyšské hypoteční a zemské banky (Latvijas Hipotēku un zemes banka)
 • 1999-2000 : poradkyně prezidentky Lotyšské republiky
 • 1998-1999 : ministryně životního prostředí Lotyšské republiky
 • 1997-1998 : poradkyně lotyšského premiéra
 • 1996-1997 : parlamentní tajemnice ministra hospodářství Lotyšské republiky
 • 1975-... : odborná asistentka, aspirantské studium, lektorka, docentka, profesorka na Lotyšské univerzitě

Politická dráha 

Funkce v politické straně nebo v odborovém svazu příslušného členského státu  
 • 2009-... : členka vedení strany Jednota (Vienotība)
Funkce v jiných evropských organizacích  
 • 2009-... : členka představenstva Evropského energetického fóra

Ostatní činnosti 

 • 2011-... : předsedkyně poradního výboru Sdružení pro výzkum týkající se okupace Lotyšska
 • 2009-... : členka představenstva Evropského energetického fóra
 • 2005-... : členka redakční rady časopisu Evropského parlamentu „Parliament Magazine“
 • 1998-... : předsedkyně Fóra pro hospodářský rozvoj Lotyšska
 • 2004-2009 : sdružení bývalých ministrů životního prostředí
 • 2002-2010 : členka evropského představenstva nadace „State Legislative Leaders Foundation“
 • 1998-1999 : předsedkyně lotyšského fondu na ochranu životního prostředí
 • 1998-1999 : předsedkyně lotyšského investičního fondu pro životní prostředí
 • 1997-1999 : místopředsedkyně a předsedkyně Lotyšské rady pro regionální rozvoj

Ocenění a vyznamenání 

 • Řád za zásluhy, udělen ukrajinským prezidentem; Řád svaté královny Tamary, udělen Gruzií; řádná členka Evropské akademie věd a umění; oficiální děkovný dopis prezidenta Lotyšské republiky; ocenění udělené rektorem Lotyšské univerzity „za kreativní přístup k výuce a výzkumu“

Kontakt