Inese VAIDERE : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Unie pro Evropu národů - Členka

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 09-06-2008 : Tēvzemei un Brīvībai/LNNK (Lotyšsko)
 • 10-06-2008 / 13-07-2009 : Pilsoniskā Savienība (Lotyšsko)

Místopředsedkyně 

 • 21-06-2007 / 13-07-2009 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podvýbor pro lidská práva
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podvýbor pro lidská práva
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zahraniční věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podvýbor pro lidská práva
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou
 • 23-05-2007 / 20-06-2007 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Náhradnice 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pro změnu klimatu

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o předávání a zpětném přebírání osob  
- AFET_AD(2007)392283 -  
-
AFET 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o vyhlášení 23. srpna Evropským dnem památky obětí stalinismu a nacismu  
- P6_DCL(2008)0044 - Přijato  
Marianne MIKKO , Christopher BEAZLEY , Inese VAIDERE , Zita GURMAI , Alexander Nuno PICKART ALVARO  
Datum zahájení : 07-05-2008
Platné do : 09-09-2008
Přijato (datum) : 23-09-2008
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P6_TA(2008)0439
Počet signatářů : 409 - 10-09-2008

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.

Kontakt