Inese VAIDERE : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Čas jednat!  
- IMCO_AD(2018)619168 -  
-
IMCO 
STANOVISKO o budoucnosti potravinářství a zemědělství  
- BUDG_AD(2018)619266 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2017–2020 zřizuje program Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb  
- IMCO_AD(2016)592330 -  
-
IMCO 

Kontakt