Justina VITKAUSKAITE BERNARD : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 21-11-2012 / 30-06-2014 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka

Národní strany 

  • 21-11-2012 / 30-06-2014 : Darbo partija (Litva)

Poslanci 

  • 10-12-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro regionální rozvoj

Náhradnice 

  • 10-12-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
  • 10-12-2012 / 30-06-2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
  • 10-12-2012 / 30-06-2014 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku rozvoje (2015)  
- FEMM_AD(2013)519683 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k akčnímu plánu pro elektronické zdravotnictví na období 2012–2020 – inovativní zdravotní péče pro 21. století  
- FEMM_AD(2013)516618 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k podpoře evropských kulturních a tvůrčích odvětví jako zdroje hospodářského růstu a zaměstnanosti  
- REGI_AD(2013)508179 -  
-
REGI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o boji proti gestačnímu diabetu  
- P7_DCL(2013)0010 - Nevzato v potaz  
Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK  
Datum zahájení : 09-09-2013
Platné do : 09-12-2013
Počet signatářů : 65 - 10-12-2013

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech