• Jean-Pierre   AUDY  

Jean-Pierre AUDY : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 7. volební období 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k dopadu finanční krize na odvětví obrany v členských státech EU  
- ITRE_AD(2011)472124 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro roční rozpočet Evropské unie  
- ITRE_AD(2011)460955 -  
-
ITRE