• Jean-Pierre   AUDY  

Jean-Pierre AUDY : Stanoviska - jako navrhovatel(ka) - 7. volební období 

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO o evropské technologické a průmyslové základně obrany  
- ITRE_AD(2013)516798 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k výroční zprávě Evropské investiční banky za rok 2011  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 
STANOVISKO k výroční zprávě EIB za rok 2009  
- CONT_AD(2011)452578 -  
-
CONT 
STANOVISKO o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise  
- CONT_AD(2009)427260 -  
-
CONT