• Roberta Alma   ANASTASE  

Roberta Alma ANASTASE : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 6. volební období 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o vysílání televizních pořadů obsahujících násilné scény ve vysílacím čase, kdy televizi sledují děti  
- P6_DCL(2008)0009 - Nevzato v potaz  
Rareș-Lucian NICULESCU , Monica Maria IACOB-RIDZI , MARIAN ZLOTEA , Roberta Alma ANASTASE , Maria PETRE  
Datum zahájení : 30-01-2008
Platné do : 08-05-2008
Počet signatářů : 111 - 08-05-2008
Písemné prohlášení o trestu smrti v Bělorusku  
- P6_DCL(2007)0067 - Nevzato v potaz  
Justas Vincas PALECKIS , Roberta Alma ANASTASE , Marco CAPPATO , Hélène FLAUTRE , Luisa MORGANTINI  
Datum zahájení : 09-07-2007
Platné do : 15-11-2007
Počet signatářů : 136 - 15-11-2007