Marian-Jean MARINESCU : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko 

Náhradník 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN) 
Marian-Jean MARINESCU  
Marian-Jean MARINESCU 

Na platformě EP NEWSHUB

Kontakt