Daciana Octavia SÂRBU : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Členka 

Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN) 

Náhradnice 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Výbor pro rybolov 
Výbor pro ústavní záležitosti 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Poslední činnosti 

Žádost o posudek Soudního dvora vztahující se k přistoupení EU k Úmluvě o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (B8-0232/2019) RO  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt