Adrian SEVERIN : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 22-03-2011 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Místopředseda
  • 23-03-2011 / 30-06-2014 : Nezařazení poslanci

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 22-03-2011 : Výbor pro ústavní záležitosti
  • 16-09-2009 / 22-03-2011 : Delegace pro vztahy s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou a Kosovem

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech 

Prohlášení poslance o účasti na akci pořádané třetími osobami