Corina CREȚU : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)

Místopředsedkyně 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Evropský parlament

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Předsednictvo Evropského parlamentu
  • 01-07-2014 / 31-10-2014 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegace pro vztahy s Izraelem
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří

Náhradnice 

  • 08-07-2014 / 31-10-2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
  • 14-07-2014 / 31-10-2014 : Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 123, 128, 130b, 135 jednacího řádu.

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech