Corina CREȚU
 • Corina
  CREȚU
 • Rumunsko
 • Datum narození: 24. červen 1967, Bucureşti

Politické skupiny

 • 26.09.2005 / 31.12.2006 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Pozorovatelka
 • 01.01.2007 / 09.12.2007 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Členka
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Členka
 • 14.07.2009 / 06.06.2012 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka
 • 07.06.2012 / 30.06.2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Místopředsedkyně
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany

 • 01.01.2007 / 09.12.2007 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)

Místopředsedkyně

 • 20.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pro rozvoj
 • 23.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro rozvoj

Místopředsedkyně

 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Evropský parlament

Členka

 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Hospodářský a měnový výbor
 • 31.01.2007 / 09.12.2007 : Výbor pro rozvoj
 • 15.03.2007 / 09.12.2007 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Výbor pro rozvoj
 • 16.07.2009 / 19.07.2009 : Výbor pro rozvoj
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Zvláštní výbor pro finanční, hospodářskou a sociální krizi
 • 19.01.2012 / 22.01.2012 : Výbor pro rozvoj
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 01.07.2014 / 31.10.2014 : Předsednictvo Evropského parlamentu
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegace pro vztahy s Izraelem

Náhradnice

 • 31.01.2007 / 09.12.2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 15.03.2007 / 09.12.2007 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko
 • 10.12.2007 / 13.07.2009 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegace pro vztahy s Izraelem
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pro zahraniční věci
 • 08.07.2014 / 31.10.2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 14.07.2014 / 31.10.2014 : Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko

Pozorovatelka

 • 29.09.2005 / 31.12.2006 : Hospodářský a měnový výbor

Parlamentní činnosti na plenárním zasedání – 7. volební období

Vystoupení na plenárním zasedání

428

Evropský rok rozvoje (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.13)

Situace na Ukrajině (rozprava)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci (rozprava)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(22)

Situace ve Středoafrické republice (rozprava)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(17.1)

Program Práva a občanství na období 2014–2020 (A7-0397/2013 - Kinga Göncz)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.2)

Autonomní obchodní preference pro Moldavskou republiku (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.3)

Mechanismus civilní ochrany (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.22)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

1

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

3

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

5

STANOVISKO o pohlavním vykořisťování a prostituci a jejich dopadu na rovnost žen a mužů

DEVE
03-12-2013 DEVE_AD(2013)519580

STANOVISKO o ženách se zdravotním postižením

DEVE
18-09-2013 DEVE_AD(2013)513125

STANOVISKO o zabíjení na základě pohlaví: chybějící ženy?

DEVE
28-05-2013 DEVE_AD(2013)510797

STANOVISKO k postavení žen v severní Africe

DEVE
23-01-2013 DEVE_AD(2013)500541

STANOVISKO k migračním tokům plynoucím z nestability: působnost a úloha zahraniční politiky EU

DEVE
04-03-2011 DEVE_AD(2011)454664

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

3

STANOVISKO k výroční zprávě o lidských právech ve světě v roce 2010 a politice Evropské unie v této oblasti včetně dopadů na strategickou politiku EU týkající se lidských práv

DEVE
01-03-2012 DEVE_AD(2012)478546

STANOVISKO o situaci žen ve válce

DEVE
08-11-2011 DEVE_AD(2011)472333

STANOVISKO k budoucí evropské mezinárodní investiční politice

DEVE
08-02-2011 DEVE_AD(2011)456806

Návrhy usnesení

45

Společný návrh usnesení o nedávných násilnostech v Iráku

09-10-2013 RC-B7-0446/2013

  Motion for a resolution on recent violence in Iraq

07-10-2013 B7-0458/2013

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Motion for a resolution on recent cases of violence and persecution against Christians, notably in Maaloula (Syria), Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor Saeed Abedini (Iran)

07-10-2013 B7-0450/2013

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Společný návrh usnesení o situaci v Nigérii

03-07-2013 RC-B7-0344/2013

  Motion for a resolution on the situation in Nigeria

01-07-2013 B7-0353/2013

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Společný návrh usnesení o situaci v Egyptě

13-03-2013 RC-B7-0095/2013

Návrh usnesení o situaci v Egyptě

06-03-2013 B7-0100/2013

Společný návrh usnesení o násilí páchaném na ženách v Indii

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Písemná prohlášení

5

Písemné prohlášení o hepatitidě B a C

18-11-2013 P7_DCL(2013)0023 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Silvia-Adriana ȚICĂU , Daciana Octavia SÂRBU , Cătălin Sorin IVAN , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Marc TARABELLA , Adam GIEREK , Anna ROSBACH , Maria Da Graça CARVALHO , Françoise GROSSETÊTE , Antonyia PARVANOVA

Datum zahájení : 18-11-2013
Platné do : 18-02-2014
Počet signatářů : 96 - 18-02-2014

Písemné prohlášení o dopadech činnosti ropných společností na životní prostředí, zdraví a rozvoj v Africe

12-03-2012 P7_DCL(2012)0008 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Michèle STRIFFLER , Eleni THEOCHAROUS

Datum zahájení : 12-03-2012
Platné do : 14-06-2012
Počet signatářů : 107 - 14-06-2012

Písemné prohlášení o životních podmínkách rodin samoživitelů v členských státech EU během hospodářské krize

14-06-2010 P7_DCL(2010)0048 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Rovana PLUMB , Viorica DĂNCILĂ , Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia-Adriana ȚICĂU

Datum zahájení : 14-06-2010
Platné do : 14-10-2010
Počet signatářů : 71 - 15-10-2010

Písemné prohlášení o pomoci mladým i starším evropským občanům při získávání zaměstnání

05-05-2010 P7_DCL(2010)0039 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Sir Graham WATSON

Datum zahájení : 05-05-2010
Platné do : 09-09-2010
Počet signatářů : 81 - 09-09-2010

Písemné prohlášení o odstranění pracovních omezení pro občany nových členských zemí EU

19-04-2010 P7_DCL(2010)0023 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Ioan ENCIU , Evgeni KIRILOV , Iliana IVANOVA

Datum zahájení : 19-04-2010
Platné do : 09-09-2010
Počet signatářů : 81 - 09-09-2010

Parlamentní otázky

125

  VP/HR - European Union response in view of the situation in Transnistria

24-03-2014 P-003562/2014 Komise

  VP/HR - Human rights violations resulting from Turkey's so-called Internet reform

14-02-2014 P-001688/2014 Komise

  The social integration of Romanian immigrants

29-01-2014 E-000907/2014 Komise

  The first step in reconstructing Social Europe must be job creation for young people

11-07-2013 E-008403/2013 Komise

  Natural disasters

11-07-2013 E-008402/2013 Komise

  Measures for combating tax evasion in the European Union

25-04-2013 E-004641/2013 Rada

  Impact of an ageing population

25-04-2013 E-004640/2013 Komise

  Tackling unemployment in the EU

19-04-2013 E-004446/2013 Komise

Parlamentní práce na plenárním zasedání v 6. volebním období

Vystoupení na plenárním zasedání

37

Práva žen v Afghánistánu

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.1)

Podpora pro Zvláštní soud pro Sierra Leone

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.2)

Situace v Moldavské republice (rozprava)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(15)

Vzdělávání dětí migrantů (krátké přednesení)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(21)

Stav transatlantických vztahů v důsledku voleb v USA (rozprava)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(7)

Společná konzulární instrukce: biometrické prvky a žádosti o víza (rozprava)

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(15)

Mnohojazyčnost: výhoda pro Evropu i společný závazek (krátké přednesení)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(25)

Návrhy usnesení

1

NÁVRH USNESENÍ, o prohlášení o Evropském konsensu o humanitární pomoci

21-11-2007 B6-0484/2007

Písemná prohlášení

4

Písemné prohlášení o opatřeních k zastavení xenofobní, rasistické a diskriminační činnosti zaměřené proti Rumunům v Itálii

23-03-2009 P6_DCL(2009)0040 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Daciana Octavia SÂRBU , Corina CREȚU , Ioan Mircea PAŞCU

Datum zahájení : 23-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 30 - 08-05-2009

Písemné prohlášení o protiprávním vyvlastnění řady rumunských občanů v důsledku uplatňování nesprávných právních předpisů týkajících se vlastnického práva

12-01-2009 P6_DCL(2009)0002 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Victor BOŞTINARU , Daciana Octavia SÂRBU , Adrian SEVERIN , Corina CREȚU

Datum zahájení : 12-01-2009
Platné do : 14-04-2009
Počet signatářů : 21 - 15-04-2009

Písemné prohlášení o obchodování se ženami v Evropské unii za účelem prostituce

10-03-2008 P6_DCL(2008)0018 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Corina CREȚU , Gabriela CREȚU , Mary HONEYBALL , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Elena VALENCIANO

Datum zahájení : 10-03-2008
Platné do : 19-06-2008
Počet signatářů : 189 - 19-06-2008

Písemné prohlášení o nezbytnosti přijmout opatření na ochranu římskokatolické katedrály sv. Josefa v rumunské Bukurešti – ohrožené historické a architektonické památky

21-05-2007 P6_DCL(2007)0054 Přijato

Podrobnosti

Adrian SEVERIN , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia CIORNEI , Radu PODGOREAN , Corina CREȚU

Datum zahájení : 21-05-2007
Platné do : 27-09-2007
Přijato (datum) : 11-10-2007
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P6_TA(2007)0435
Počet signatářů : 424 - 27-09-2007

Parlamentní otázky

14

  Measures to counter the social impact of rising unemployment in the EU

06-04-2009 E-3004/2009 Komise

  Prolongation of the internal labour market restrictions for Romanians after 1 January 2009

12-01-2009 E-0154/2009 Komise

  Reduction of development funding in the wake of the financial crisis

24-10-2008 E-5944/2008 Komise

  Commission aid for Romania following the floods this summer

28-08-2008 E-4748/2008 Komise

  Discrimination by the Italian Government and judicial authorities against the Roma

03-07-2008 P-3955/2008 Komise

  School violence

22-04-2008 E-2559/2008 Komise

Prohlášení (7. volební období)

Prohlášení o vedlejších příjmech