• Evgeni   KIRILOV  

Evgeni KIRILOV : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 7. volební období 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě  
- REGI_AD(2012)492666 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství  
- REGI_AD(2012)487921 -  
-
REGI 
STANOVISKO k přezkumu evropské politiky sousedství  
- REGI_AD(2011)472053 -  
-
REGI