• Evgeni   KIRILOV  

Evgeni KIRILOV : Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) - 7. volební období 

**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o odstranění pracovních omezení pro občany nových členských zemí EU  
- P7_DCL(2010)0023 - Nevzato v potaz  
Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Ioan ENCIU , Evgeni KIRILOV , Iliana IVANOVA  
Datum zahájení : 19-04-2010
Platné do : 09-09-2010
Počet signatářů : 81 - 09-09-2010