Kristian VIGENIN : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 28-05-2013 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 28-05-2013 : Coalition for Bulgaria (Bulharsko)

Předseda 

 • 30-09-2009 / 28-05-2013 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 16-09-2009 / 28-05-2013 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina
 • 30-09-2009 / 28-05-2013 : Konference předsedů delegací
 • 19-01-2012 / 28-05-2013 : Výbor pro zahraniční věci

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 16-09-2009 / 28-05-2013 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
 • 19-01-2012 / 28-05-2013 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni  
- AFET_AD(2009)428127 -  
-
AFET 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o ochraně delfínů v Černém moři  
- P7_DCL(2012)0023 - Nevzato v potaz  
Elena BĂSESCU , Chris DAVIES , Andrey KOVATCHEV , Isabella LÖVIN , Kristian VIGENIN  
Datum zahájení : 02-07-2012
Platné do : 08-11-2012
Počet signatářů : 193 - 26-10-2012

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech