Nedzhmi ALI : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem 

Člen 

Rozpočtový výbor 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu 

Náhradník 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 

Poslední činnosti 

Kontakt