Daniel DALTON : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 
Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 

Náhradník 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru 
Delegace pro vztahy s Kanadou 

Poslední činnosti 

Kontakt