Daniel DALTON
 • Daniel
  DALTON
 • Skupina Evropských konzervativců a reformistů
 • Člen
 • Spojené království Conservative Party
 • Datum narození: 31. leden 1974, Oxford

Vystoupení na plenárním zasedání

258

Hnojivé výrobky s označením CE (rozprava)

23-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-23(17)

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb (rozprava)

13-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-13(16)

Evropský program pro ekonomiku sdílení – On-line platformy a jednotný digitální trh (rozprava)

14-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-14(20)

Tematická rozprava – Evropský program pro bezpečnost: rok po útocích v Bruselu (rozprava)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(13)

Posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází (rozprava)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(12)

Podpora obětí thalidomidu (B8-1341/2016, B8-1343/2016)

15-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-15(7.3)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

2

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

11

ZPRÁVA o vězeňských systémech a podmínkách ve věznicích

LIBE
06-07-2017 A8-0251/2017

ZPRÁVA o delší životnosti výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti

IMCO
09-06-2017 A8-0214/2017

ZPRÁVA o on-line platformách a jednotném digitálním trhu

IMCO ITRE
31-05-2017 A8-0204/2017

ZPRÁVA o strategii pro jednotný trh

IMCO
03-05-2016 A8-0171/2016

ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů

IMCO
11-06-2015 A8-0186/2015

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

4

STANOVISKO Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

STANOVISKO k záchraně životů: zvyšování bezpečnosti vozidel v EU

IMCO
28-09-2017 IMCO_AD(2017)606030

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018

IMCO
20-07-2017 IMCO_AD(2017)604889

STANOVISKO k mandátu pro třístranné jednání o návrhu rozpočtu na rok 2018

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602828

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

21

STANOVISKO na téma „Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu“

LIBE
24-10-2017 LIBE_AD(2017)609526

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)

IMCO
06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

IMCO
14-06-2017 IMCO_AD(2017)599682

STANOVISKO ke kosmické strategii pro Evropu

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602751

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů

IMCO
06-06-2017 IMCO_AD(2017)597612

STANOVISKO k Evropskému programu pro ekonomiku sdílení

TRAN
12-04-2017 TRAN_AD(2017)597749

STANOVISKO k dokumentu „Směřování k novému obchodnímu rámci mezi Evropskou unií a Tureckem a k modernizaci celní unie“

LIBE
10-02-2017 LIBE_AD(2017)595635

STANOVISKO k evropské iniciativě v oblasti cloud computingu

LIBE
14-12-2016 LIBE_AD(2016)593831

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu

LIBE
21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017

IMCO
06-09-2016 IMCO_AD(2016)584233

Návrhy usnesení

14

  Motion for a resolution on support for the thalidomide survivors

12-12-2016 B8-1341/2016

Návrh usnesení o znakových jazycích a profesionálních tlumočnících znakového jazyka

16-11-2016 B8-1230/2016

Návrh usnesení o transatlantických tocích údajů

23-05-2016 B8-0643/2016

Návrh usnesení o strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat

24-11-2015 B8-1283/2015

Návrh usnesení o měření emisí v automobilovém odvětví

21-10-2015 B8-1077/2015

Návrh usnesení o migraci a uprchlících v Evropě

07-09-2015 B8-0833/2015

Společný návrh usnesení o nedávných odhaleních případů korupce na vysoké úrovni ve FIFA

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Písemná prohlášení

2

Písemné prohlášení o podpoře šíření toalet přístupných pro osoby se zdravotním postižením v EU

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Datum zahájení : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatářů : 124 - 28-07-2016

Písemné prohlášení o bezpečnosti letectví a nebezpečných letech vojenských letounů

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum zahájení : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatářů : 106 - 06-01-2016

Parlamentní otázky

66

  Impact of possible Catalan independence on EU citizens' rights

18-10-2017 E-006540/2017 Komise

  Currency sales

18-10-2017 E-006539/2017 Komise

  Airport delays

04-08-2017 E-005174/2017 Komise

  Thalidomide resolution response

20-06-2017 P-004078/2017 Komise

  ZTL restricted traffic zones in Italy

27-02-2017 E-001271/2017 Komise

Odpovědi Komise na otázky k písemnému zodpovězení

10-01-2017 O-000003/2017 Komise

  Availability of help with Commission databases for applicants

29-08-2016 E-006357/2016 Komise

  Commission consultation on ancillary copyright

18-07-2016 E-005931/2016 Komise

Písemná vysvětlení hlasování

3

 

Stav jednání se Spojeným královstvím (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

. – British Conservatives believe that both the EU and the UK have a duty to ensure that an agreement on citizens’ rights is found as soon as possible, based on the principles of equality, fairness and reciprocity.
However, whilst the European Parliament has the right to express its opinion and will vote on the final deal, it must be made clear that it is not the role of the European Parliament to set red lines and undermine the negotiating positions of the EU 27 and the UK Government.
Conservatives wish to make it clear that they fully support the mandate pursued by the UK Prime Minister and look forward to a constructive, prosperous and cooperative future relation with the EU once the UK has exited.

 

Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)

01-06-2017

. – Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

 

Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022 (B8-0384/2017)

01-06-2017

Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M075
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11032
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M075
  1047 Brussels