Daniel DALTON
 • Daniel
  DALTON
 • Skupina Evropských konzervativců a reformistů
 • Člen
 • Spojené království Conservative Party
 • Datum narození: 31. leden 1974, Oxford

Vystoupení na plenárním zasedání

265

Přiměřenost ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí (rozprava)

04-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-04(21)

Hnojivé výrobky s označením CE (rozprava)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Požadavky na přístupnost u výrobků a služeb (rozprava)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(16)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

3

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka)

15

ZPRÁVA o vězeňských systémech a podmínkách ve věznicích

LIBE
06-07-2017 A8-0251/2017

ZPRÁVA o delší životnosti výrobků: přínosy pro spotřebitele a společnosti

IMCO
09-06-2017 A8-0214/2017

ZPRÁVA o on-line platformách a jednotném digitálním trhu

IMCO ITRE
31-05-2017 A8-0204/2017

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

4

STANOVISKO Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu

IMCO
12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248

STANOVISKO k záchraně životů: zvyšování bezpečnosti vozidel v EU

IMCO
28-09-2017 IMCO_AD(2017)606030

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018

IMCO
20-07-2017 IMCO_AD(2017)604889

STANOVISKO k mandátu pro třístranné jednání o návrhu rozpočtu na rok 2018

IMCO
09-06-2017 IMCO_AD(2017)602828

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem

24

  OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/33/EU on the promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles

TRAN
11-07-2018 TRAN_AD(2018)618318

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the import of cultural goods

LIBE
04-07-2018 LIBE_AD(2018)620997

STANOVISKO k zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Čas jednat!

IMCO
05-06-2018 IMCO_AD(2018)619168

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA, Agentuře EU pro kybernetickou bezpečnost, a zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií („akt o kybernetické bezpečnosti“)

LIBE
16-03-2018 LIBE_AD(2018)615394

STANOVISKO k evropské strategii týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů

IMCO
05-12-2017 IMCO_AD(2017)609467

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

LIBE
22-11-2017 LIBE_AD(2017)604830

STANOVISKO na téma „Směrem ke strategii v oblasti digitálního obchodu“

LIBE
24-10-2017 LIBE_AD(2017)609526

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)

IMCO
06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace

IMCO
08-09-2017 IMCO_AD(2017)602838

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

IMCO
14-06-2017 IMCO_AD(2017)599682

návrhy usnesení za skupinu/výbor

14

  Motion for a resolution on support for the thalidomide survivors

12-12-2016 B8-1341/2016

Návrh usnesení o znakových jazycích a profesionálních tlumočnících znakového jazyka

16-11-2016 B8-1230/2016

Návrh usnesení o transatlantických tocích údajů

23-05-2016 B8-0643/2016

Návrh usnesení o strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat

24-11-2015 B8-1283/2015

Návrh usnesení o měření emisí v automobilovém odvětví

21-10-2015 B8-1077/2015

Návrh usnesení o migraci a uprchlících v Evropě

07-09-2015 B8-0833/2015

Společný návrh usnesení o nedávných odhaleních případů korupce na vysoké úrovni ve FIFA

09-06-2015 RC-B8-0548/2015

Písemná prohlášení

2

Písemné prohlášení o podpoře šíření toalet přístupných pro osoby se zdravotním postižením v EU

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Datum zahájení : 27-04-2016
Platné do : 27-07-2016
Počet signatářů : 124 - 28-07-2016

Písemné prohlášení o bezpečnosti letectví a nebezpečných letech vojenských letounů

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Datum zahájení : 05-10-2015
Platné do : 05-01-2016
Počet signatářů : 106 - 06-01-2016

Otázky k písemnému zodpovězení

64

  Minimum durability of cosmetic products and associated labelling

18-05-2018 E-002682/2018 Komise

Veřejná zakázka k projektu silničního okruhu Gronda di Genova

18-04-2018 E-002189/2018 Komise

  Restriction on right-hand drive cars in Albania

05-02-2018 P-000654/2018 Komise

  Impact of possible Catalan independence on EU citizens' rights

18-10-2017 E-006540/2017 Komise

  Currency sales

18-10-2017 E-006539/2017 Komise

  Airport delays

04-08-2017 E-005174/2017 Komise

  Thalidomide resolution response

20-06-2017 P-004078/2017 Komise

  ZTL restricted traffic zones in Italy

27-02-2017 E-001271/2017 Komise

  Availability of help with Commission databases for applicants

29-08-2016 E-006357/2016 Komise

Otázky k ústnímu zodpovězení

5

Odpovědi Komise na otázky k písemnému zodpovězení

10-01-2017 O-000003/2017 Komise

Německý zákon o minimální mzdě

24-05-2016 O-000081/2016 Komise

Odpovědi Komise na otázky k písemnému zodpovězení

05-05-2015 O-000046/2015 Komise

Inovativní systémy v zemědělství Evropské unie

30-04-2015 O-000045/2015 Komise

Písemná vysvětlení hlasování

6

 

Námitka vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři (B8-0299/2018)

14-06-2018

(On behalf of the UK Conservative Delegation in the European Parliament) On 28 February 2017, Belgium, along with the UK, the Netherlands, France, Germany and Denmark submitted a joint recommendation to the Commission on fisheries management measures to improve the condition of the seabed by reducing the use of fishing gear that has contact with the seabed. The delegated act permits the testing of ‘alternative seabed- impacting fishing gear with specific authorisation’. Belgium initiated this joint recommendation to achieve good environmental status under the marine strategy framework directive. The Belgian Government has made it clear that no pulse technology will be used or tested in the four zones that this delegated act is to apply to. The Conservative Delegation therefore, see no good reason to oppose this delegated act. The Conservative Delegation fully supports the aims and objectives of the Belgian Government and the relevant North Sea Member States, including the UK, in improving the integrity of the seabed.

 

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů (A8-0392/2017 - José Blanco López)

17-01-2018

Explanation of vote by the UK Conservative Delegation in the ECR Group:
The UK delegation shares with the rapporteur the ambition to build a cleaner, more sustainable Europe, however we are not able support this package due to some of the measures included in it.
We recognise the benefits that renewable energy brings to our economies and our societies, but do not think that arbitrary, unrealistic targets imposed at EU level are the way to bring that about.
We feel that the renewable energy targets risk derailing Member States from finding their own cost-effective ways of meeting their climate targets, and impose costs on consumers.
Furthermore, we think the various sub-targets are overly complex, carry high administrative burdens, and do not give investors certainty.
We are supportive of the long-term goal of a decarbonised Europe, but we think the way to achieve this is by letting Member States discover their own most cost-effective way to do so.
Finally, we could not support an arbitrary ban on palm oil, which will have an inflationary effect on food prices and cause significant economic damage to developing countries.
For these reasons, though supportive of renewables and other actions in this package, we abstained.

 

Současný stav jednání se Spojeným královstvím (B8-0676/2017, B8-0677/2017)

13-12-2017

The Brexit negotiations are at a crucial stage and the UK Conservative Delegation in the ECR Group is heartened by the excellent progress made in recent weeks through the hard work and goodwill of both sides. The joint report agreed by the EU and the UK Government last week was a major step forward and should provide the basis for discussion of our future relationship. In this spirit, we welcome Parliament’s recommendation that the European Council agrees to open the second phase of talks. We also note Parliament’s wish that the UK and the EU maintain ‘as close a relationship as possible’ following Brexit. However, the motion for resolution goes further and attempts to tie the hands of the EU’s Brexit negotiators by, for instance, dictating arrangements for the transitional period. This is not Parliament’s role at this stage of the process. We need to enter the next round of talks in a spirit of cooperation, not confrontation, and be open to innovative thinking if we are to secure an outcome that enables both sides to prosper. For this reason we supported the recommendation that talks move forward, but abstained on the resolution.

 

Stav jednání se Spojeným královstvím (B8-0538/2017, B8-0539/2017)

03-10-2017

. – British Conservatives believe that both the EU and the UK have a duty to ensure that an agreement on citizens’ rights is found as soon as possible, based on the principles of equality, fairness and reciprocity.
However, whilst the European Parliament has the right to express its opinion and will vote on the final deal, it must be made clear that it is not the role of the European Parliament to set red lines and undermine the negotiating positions of the EU 27 and the UK Government.
Conservatives wish to make it clear that they fully support the mandate pursued by the UK Prime Minister and look forward to a constructive, prosperous and cooperative future relation with the EU once the UK has exited.

 

Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022 (A8-0177/2017 - Angelika Mlinar)

01-06-2017

. – Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

 

Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018–2022 (B8-0384/2017)

01-06-2017

Whereas the UK delegation of the ECR Group fully supports fundamental rights, equality and the fight against discrimination for all; however, the UK delegation of the ECR Group does not believe extending the scope of EU agencies is the most effective way of achieving this with respect to fundamental rights.
The report also calls on the Commission and Council to include police cooperation and judicial cooperation in criminal matters (i.e. ‘ex-third pillar’ matters) in its draft Decision. The UK opts out of a large number of these matters and the UK delegation of the ECR Group believes these matters, with respect to fundamental rights, are most effectively dealt with at Member State level.
Therefore, the UK delegation of the ECR Group could not vote in favour of this report.

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M075
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11032
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M075
  1047 Brussels