Adina-Ioana VĂLEAN : Úvodní stránka 

Předsedkyně 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

Členka 

CPCO  
Konference předsedů výborů 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Náhradnice 

Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru 

Poslední činnosti 

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) na rozpočtový rok 2017  
- ENVI_AD(2019)627810 -  
-
ENVI 
Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 

Kontakt