Cristian-Silviu BUŞOI : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 

Náhradník 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 
Delegace pro vztahy s Indií 

Kontakt