Elisabeth MORIN-CHARTIER : Úvodní stránka 

Členka 

BURO  
Předsednictvo Evropského parlamentu 
QUE  
Kvestoři 

Úkoly kvestorky: 

  • individuální žádosti o parlamentní příspěvky a úhradu výdajů (zejména články 5, 6, 17, 31, 67 a 72 prováděcích opatření ke statutu poslanců; dále jen „opatření“)
  • asistence zdravotně postiženým poslancům (článek 30 opatření)
  • odchylky týkající se počtu a věku stážistů
  • poslanecké restaurace, salonky a bary a využívání jiných stravovacích služeb
  • vztahy s vnitrostátními a místními orgány ve třech pracovních místech Parlamentu
  • členka pracovní skupiny pro budovy, dopravu a ekologický Parlament
  • předsedkyně poradního výboru zabývajícího se stížnostmi na obtěžování mezi akreditovanými parlamentními asistenty a poslanci Evropského parlamentu a prevencí obtěžování na pracovišti* (* Na základě jmenování předsedou EP)
  • rozhodkyně v rámci smírčího řízení podle článku 23 prováděcích opatření ke statutu akreditovaných parlamentních asistentů* (* Na základě jmenování předsedou EP)
  • zprostředkovatelka Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí jejich rodiči
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace pro vztahy s Indií 

Náhradnice 

Výbor pro kulturu a vzdělávání 
Delegace pro vztahy se Spojenými státy 

Poslední činnosti 

Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Podpora využívání trhů pro růst malých a středních podniků (A8-0437/2018 - Anne Sander) FR  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Elisabeth MORIN-CHARTIER  
Elisabeth MORIN-CHARTIER 

Na platformě EP NEWSHUB

Kontakt