Ramona Nicole MĂNESCU : Úvodní stránka 

Místopředsedkyně 

Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku 

Členka 

Výbor pro zahraniční věci 

Náhradnice 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Podvýbor pro lidská práva 
Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem 

Kontakt