Csaba SÓGOR : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
Delegace pro vztahy s Japonskem 

Náhradník 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN) 

Poslední činnosti 

Kamerun  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(6.2)  
Příspěvky při rozpravách v plénu 

Kontakt