Iuliu WINKLER : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Výbor pro mezinárodní obchod 

Člen 

Delegace pro vztahy s Indií 

Náhradník 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Poslední činnosti 

Kontakt