Iuliu WINKLER : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Výbor pro mezinárodní obchod 

Člen 

Delegace pro vztahy s Indií 

Náhradník 

Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Poslední činnosti 

Vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU (A8-0400/2018 - Yana Toom) RO  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) RO  
 
Písemná vysvětlení hlasování 
Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (A8-0142/2018 - Claude Rolin) RO  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt