Johan VAN HECKE : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Vlaamse Liberalen en Democraten - Vivant (Belgie)

Místopředseda 

 • 13-09-2004 / 14-01-2007 : Podvýbor pro lidská práva
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podvýbor pro lidská práva

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro rozvoj

Náhradník 

 • 22-07-2004 / 12-09-2004 : Podvýbor pro lidská práva
 • 15-09-2004 / 15-09-2004 : Delegace pro vztahy se Mercosurem
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zahraniční věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podvýbor pro lidská práva
 • 14-03-2007 / 06-07-2008 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Republikou Pobřeží slonoviny na straně druhé  
- DEVE_AD(2009)418111 -  
-
DEVE 
STANOVISKO o obchodních a hospodářských vztazích s Čínou  
- DEVE_AD(2008)414231 -  
-
DEVE 
STANOVISKO o reformě Světové obchodní organizace  
- DEVE_AD(2008)400399 -  
-
DEVE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o beztrestnosti domnělých pachatelů genocidy  
- P6_DCL(2007)0059 - Nevzato v potaz  
Johan VAN HECKE , Gabriele ZIMMER , Ana GOMES , Anders WIJKMAN , Hélène FLAUTRE  
Datum zahájení : 06-06-2007
Platné do : 11-10-2007
Počet signatářů : 76 - 11-10-2007
Písemné prohlášení o soudním sporu, který vede společnost Novartis proti indické vládě  
- P6_DCL(2007)0022 - Nevzato v potaz  
Pierre SCHAPIRA , Kader ARIF , Johan VAN HECKE , Luisa MORGANTINI , Caroline LUCAS  
Datum zahájení : 26-02-2007
Platné do : 29-05-2007
Počet signatářů : 97 - 29-05-2007
Písemné prohlášení o potřebě nastolit užší a spravedlivější obchodní vztahy s Afrikou  
- P6_DCL(2005)0032 - Nevzato v potaz  
Johan VAN HECKE , Maria MARTENS , Margrietus van den BERG , Luisa MORGANTINI  
Datum zahájení : 23-05-2005
Platné do : 23-08-2005
Počet signatářů : 50 - 23-08-2005

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.