• Dirk   STERCKX  

Dirk STERCKX : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem - 7. volební období 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO ke zprávě o politice hospodářské soutěže za rok 2009  
- TRAN_AD(2010)448679 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel  
- TRAN_AD(2010)439089 -  
-
TRAN