Dirk STERCKX : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 12-09-1999 : Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany - Člen
 • 13-09-1999 / 19-07-2004 : Skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany - Místopředseda

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Vlaamse liberalen en democraten (Belgie)

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a turistiku
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a cestovní ruch
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Dočasný výbor pro zlepšení námořní bezpečnosti

Náhradník 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Česká republika

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu