Dirk STERCKX : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 17-04-2008 : Vlaamse Liberalen en Democraten - Vivant (Belgie)
 • 18-04-2008 / 13-07-2009 : Open VLD (Belgie)

Předseda 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro rybolov
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Konference předsedů delegací
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro rybolov
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Náhradník 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pro změnu klimatu

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti  
- PECH_AD(2005)349963 -  
-
PECH 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o Evropském námořním dni  
- P6_DCL(2006)0011 - Nevzato v potaz  
Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Robert NAVARRO , Dirk STERCKX , Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT  
Datum zahájení : 20-02-2006
Platné do : 20-05-2006
Počet signatářů : 181 - 20-05-2006

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.