Luckas VANDER TAELEN : 5. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 31-08-2002 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Člen

Národní strany 

  • 20-07-1999 / 31-08-2002 : Anders gaan arbeiden, leven en vrijen (Belgie)

Místopředseda 

  • 07-02-2002 / 31-08-2002 : Delegace pro vztahy s Izraelem

Poslanci 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro kulturu, mládež, vzdělání, sdělovací prostředky a sport
  • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy s Kanadou
  • 17-01-2002 / 31-08-2002 : Výbor pro kulturu, mládež, vzdělávání, sdělovací prostředky a sport

Náhradník 

  • 22-07-1999 / 11-01-2001 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a turistiku
  • 12-01-2001 / 14-01-2002 : Výbor pro zaměstnanosta sociální věci
  • 17-01-2002 / 31-08-2002 : Petiční výbor

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

PROPOSITION FOR RESOLUTION On the situation in Afghanistan including the destruction of world cultural and artistic heritage EN  
- B5-0203/2001  

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu