Frédérique RIES : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Petiční výbor 
Delegace pro vztahy s Izraelem 

Náhradnice 

Výbor pro zahraniční věci 
Podvýbor pro lidská práva 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Kontakt