Jo LEINEN : Úvodní stránka 

Předseda 

Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Člen 

CPDE  
Konference předsedů delegací 
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Výbor pro ústavní záležitosti 

Náhradník 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Kontakt