Renate SOMMER : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 

Náhradnice 

Výbor pro zahraniční věci 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie 

Poslední činnosti 

Kontakt