Alexander RADWAN : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen
 • 31-08-2004 / 02-12-2008 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 02-12-2008 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Německo)

Místopředseda 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
 • 14-03-2007 / 02-12-2008 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Hospodářský a měnový výbor
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Hospodářský a měnový výbor
 • 31-01-2007 / 02-12-2008 : Hospodářský a měnový výbor

Náhradník 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro právní záležitosti
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 16-09-2004 / 02-12-2008 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Středomoří
 • 18-01-2006 / 14-01-2007 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 19-01-2006 / 19-06-2007 : Vyšetřovací výbor ke krizi společnosti Equitable Life Assurance Society
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro právní záležitosti
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 31-01-2007 / 05-03-2007 : Výbor pro právní záležitosti
 • 31-01-2007 / 02-12-2008 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 06-03-2007 / 02-12-2008 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 14-03-2007 / 02-12-2008 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o zákoně o drobném podnikání pro Evropu  
- P6_DCL(2008)0035 - Nevzato v potaz  
Othmar KARAS , Edit HERCZOG , Wolf KLINZ , Olle SCHMIDT , Alexander RADWAN  
Datum zahájení : 21-04-2008
Platné do : 04-09-2008
Počet signatářů : 333 - 04-09-2008

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.