Alejo VIDAL-QUADRAS : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen
 • 21-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 06-03-2014 : Partido Popular (Španělsko)
 • 07-03-2014 / 30-06-2014 : Vox (Španělsko)

Místopředseda 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Evropský parlament
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Evropský parlament

Poslanci 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Předsednictvo Evropského parlamentu
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Irákem
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Předsednictvo Evropského parlamentu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 53, článek 54, příloha V jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů  
- ITRE_AD(2013)508012 -  
-
ITRE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k plánu přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050  
- ITRE_AD(2011)472209 -  
-
ITRE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o vyšetření autonehody, při níž zahynul Oswaldo Payá  
- P7_DCL(2014)0005 - Nevzato v potaz  
Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Datum zahájení : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatářů : 119 - 14-04-2014
Písemné prohlášení o táboře Ašraf  
- P7_DCL(2010)0075 - Přijato  
Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON  
Datum zahájení : 06-10-2010
Platné do : 20-01-2011
Přijato (datum) : 25-11-2010
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2010)0452
Počet signatářů : 401 - 25-11-2010
Písemné prohlášení o možnosti využívání plynu z alternativních zdrojů v Evropě  
- P7_DCL(2010)0067 - Nevzato v potaz  
Andrzej GRZYB , Bogdan Kazimierz MARCINKIEWICZ , Marian-Jean MARINESCU , Paul RÜBIG , Alejo VIDAL-QUADRAS  
Datum zahájení : 06-09-2010
Platné do : 06-12-2010
Počet signatářů : 125 - 06-12-2010

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech