Martine ROURE : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Parti socialiste (Francie)

Místopředsedkyně 

 • 10-07-2007 / 13-07-2009 : Evropský parlament
 • 10-07-2007 / 13-07-2009 : Předsednictvo Evropského parlamentu

Místopředsedkyně 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 14-03-2007 / 25-09-2007 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Dočasný výbor k domnělému využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 26-09-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou

Náhradnice 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Rozpočtový výbor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Rozpočtový výbor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Rozpočtový výbor

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o rovnoprávném uznávání registrovaných partnerství  
- P6_DCL(2008)0076 - Nevzato v potaz  
Sharon BOWLES , Elspeth ATTWOOLL , Martine ROURE , Caroline LUCAS , Anders WIJKMAN  
Datum zahájení : 22-09-2008
Platné do : 15-01-2009
Počet signatářů : 160 - 16-01-2009
Písemné prohlášení o vědeckých pokusech na primátech  
- P6_DCL(2007)0040 - Přijato  
Jens HOLM , Rebecca HARMS , John BOWIS , Martine ROURE , Mojca DRČAR MURKO  
Datum zahájení : 23-04-2007
Platné do : 06-09-2007
Přijato (datum) : 25-09-2007
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P6_TA(2007)0407
Počet signatářů : 432 - 06-09-2007
Písemné prohlášení o právu žen na sebeurčení, náležitou sexuální výchovu a plánované rodičovství v Evropské unii  
- P6_DCL(2005)0079 - Nevzato v potaz  
Katalin LÉVAI , Martine ROURE , Anne VAN LANCKER , Eva-Britt SVENSSON , Lissy GRÖNER  
Datum zahájení : 12-12-2005
Platné do : 12-03-2006
Počet signatářů : 84 - 12-03-2006

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.