• Pilar   AYUSO  

Pilar AYUSO : Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) - 8. volební období 

Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách  
- A8-0046/2014 -  
-
ENVI