Elena VALENCIANO : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zahraniční věci 
Podvýbor pro lidská práva 
Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky 

Náhradnice 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 
Elena VALENCIANO  
Elena VALENCIANO 

Na platformě EP NEWSHUB

Kontakt