Elena VALENCIANO
 • Elena
  VALENCIANO
 • Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
 • Místopředsedkyně
 • Španělsko Partido Socialista Obrero Español
 • Datum narození: 18. září 1960, Madrid

Politické skupiny

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Skupina Strany Evropských socialistů - Členka
 • 20.07.2004 / 31.03.2008 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Členka
 • 01.07.2014 / 12.12.2016 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka
 • 13.12.2016 / 16.04.2018 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Místopředsedkyně
 • 17.04.2018 ... : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Místopředsedkyně

Národní strany

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)
 • 20.07.2004 / 31.03.2008 : Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)
 • 01.07.2014 ... : Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)

Předsedkyně

 • 07.07.2014 / 18.01.2017 : Podvýbor pro lidská práva

Místopředsedkyně

 • 14.09.2017 ... : Zvláštní výbor pro terorismus

Členka

 • 21.07.1999 / 17.02.2000 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Výbor pro práva žen a rovné příležitosti
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Delegace při smíšeném parlamentním výboru EU-Polsko
 • 18.02.2000 / 14.01.2002 : Výbor pro průmysl, vnější obchod, výzkum, energii
 • 13.12.2000 / 29.11.2001 : Dočasný výbor pro otázky lidské genetiky a nové technologie v moderním lékařství
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Výbor pro práva žen a rovné příležitosti
 • 17.01.2002 / 06.02.2002 : Výbor pro průmysl, zahraniční obchod, výzkum a energetiku
 • 06.02.2002 / 19.07.2004 : Poslanci Evropského parlamentu při Smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropskou unií (AKT-EU)
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pro rozvoj
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Podvýbor pro lidská práva
 • 15.09.2004 / 14.03.2007 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Dočasný výbor k domnělému využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Podvýbor pro lidská práva
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pro rozvoj
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Výbor pro zahraniční věci
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Podvýbor pro lidská práva
 • 15.03.2007 / 31.03.2008 : Delegace pro vztahy s Japonskem
 • 01.07.2014 / 06.07.2014 : Podvýbor pro lidská práva
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Výbor pro zahraniční věci
 • 07.07.2014 / 18.01.2017 : Konference předsedů výborů
 • 14.07.2014 / 01.02.2017 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií
 • 14.07.2014 / 01.02.2017 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 19.01.2017 ... : Podvýbor pro lidská práva
 • 19.01.2017 ... : Výbor pro zahraniční věci
 • 02.02.2017 ... : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky
 • 12.09.2017 / 13.09.2017 : Zvláštní výbor pro terorismus

Náhradnice

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Výbor pro zaměstnanosta sociální věci
 • 17.01.2002 / 29.01.2002 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a spotřebitelskou politiku
 • 07.02.2002 / 12.03.2002 : Výbor pro občanská práva a svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 13.03.2002 / 19.07.2004 : Výbor pro rozvoj a spolupráci
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 14.03.2007 / 31.03.2008 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Petiční výbor
 • 14.07.2014 ... : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 19.01.2017 / 12.10.2017 : Petiční výbor
 • 02.02.2017 ... : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 13.10.2017 ... : Výbor pro mezinárodní obchod

Parlamentní práce na plenárním zasedání v 6. volebním období

Vystoupení na plenárním zasedání

21

Dialogy o lidských právech a konzultace o lidských právech se třetími zeměmi (diskuse)

05-09-2007 P6_CRE(2007)09-05(14)

Plán pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006-2010 (rozprava)

12-03-2007 P6_CRE-REV(2007)03-12(19)

Moratorium k trestu smrti (rozprava)

31-01-2007 P6_CRE-REV(2007)01-31(15)

Odsouzení k trestu smrti zdravotního personálu v Libyi (rozprava)

17-01-2007 P6_CRE-REV(2007)01-17(7)

Výroční zpráva Evropské unie o lidských právech (rozprava)

12-12-2006 P6_CRE-REV(2006)12-12(19)

Evropský finanční nástroj na podporu demokracie a lidských práv na celém světě (rozprava)

29-11-2006 P6_CRE-REV(2006)11-29(16)

Situace v Dárfúru (rozprava)

27-09-2006 P6_CRE-REV(2006)09-27(9)

Rozvoj a migrace (rozprava)

06-07-2006 P6_CRE-REV(2006)07-06(3)

Situace vězňů na Guantánamu (rozprava)

31-05-2006 P6_CRE-REV(2006)05-31(12)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

1

Stanoviska - jako navrhovatel(ka)

1

STANOVISKO k Plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006–2010

DEVE
07-11-2006 DEVE_AD(2006)378600

Návrhy usnesení

70

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ, o případu afghánského novináře Parvíze Kambachše

12-03-2008 RC-B6-0112/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on the case of the journalist Perwez Kambakshh

11-03-2008 B6-0118/2008

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ, o Severním Kivu

20-02-2008 RC-B6-0080/2008

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le Nord Kivu

19-02-2008 B6-0085/2008

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in the Democratic Republic of Congo

15-01-2008 B6-0044/2008

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ, o právech žen v Saúdské Arábii

12-12-2007 RC-B6-0526/2007

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ, o „ženách utěšitelkách“

12-12-2007 RC-B6-0525/2007

  MOTION FOR A RESOLUTION on Comfort Women

11-12-2007 B6-0542/2007

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  MOTION FOR A RESOLUTION on Women's Rights in Saudi Arabia

11-12-2007 B6-0540/2007

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ, o Somálsku

14-11-2007 RC-B6-0454/2007

Písemná prohlášení

2

Písemné prohlášení o obchodování se ženami v Evropské unii za účelem prostituce

10-03-2008 P6_DCL(2008)0018 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Corina CREȚU , Gabriela CREȚU , Mary HONEYBALL , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Elena VALENCIANO

Datum zahájení : 10-03-2008
Platné do : 19-06-2008
Počet signatářů : 189 - 19-06-2008

Písemné prohlášení o nutnosti přerušit vazbu mezi cestujícími na služebních cestách a obchodováním s ženami a dětmi za účelem nedobrovolné prostituce

24-10-2005 P6_DCL(2005)0062 Nevzato v potaz

Podrobnosti

Elizabeth LYNNE , Elena VALENCIANO , Anna ZÁBORSKÁ , Simon COVENEY

Datum zahájení : 24-10-2005
Platné do : 24-01-2006
Počet signatářů : 265 - 24-01-2006

Parlamentní otázky

54

  Proposal to establish a legally binding contract for legal immigrants

25-02-2008 E-1277/2008 Komise

  Detention of Riad Seif and other signatories of the Damascus Declaration

08-02-2008 E-0815/2008 Komise

  Detention of Riad Seif and other signatories of the Damascus Declaration

08-02-2008 E-0814/2008 Rada

  Closure of the women's magazine 'Zanan' in Iran

07-02-2008 E-0775/2008 Komise

  Death sentence imposed on a journalist in Afghanistan

30-01-2008 P-0542/2008 Rada

  Prison at the military base in Bagram (Afghanistan)

17-01-2008 E-0232/2008 Komise

  Prison at the military base in Bagram (Afghanistan)

17-01-2008 E-0231/2008 Rada

  Adoptions in Nepal

12-10-2007 E-5223/2007 Komise

  Blackwater mercenaries

04-10-2007 P-5046/2007 Rada

Parlamentní práce na plenárním zasedání v 5. volebním období

Vystoupení na plenárním zasedání

20

  Women in south-eastern Europe

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(6)

  Philippines: end of the moratorium on the death penalty

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(8)

  Gender equality in development cooperation

17-12-2003 P5_CRE(2003)12-17(11)

  Subsidy package - Community action programmes

20-11-2003 P5_CRE(2003)11-20(1)

  Vote

22-10-2003 P5_CRE(2003)10-22(4)

  Women's rights

21-10-2003 P5_CRE(2003)10-21(8)

  Health and poverty reduction in developing countries

03-09-2003 P5_CRE(2003)09-03(11)

  DAPHNE II (2004 – 2008)

02-09-2003 P5_CRE(2003)09-02(13)

  Breast cancer

05-06-2003 P5_CRE(2003)06-05(1)

  Poverty reduction in developing countries

14-05-2003 P5_CRE(2003)05-14(12)

Zprávy - jako zpravodaj(ka)

2

  Report on female genital mutilation - Committee on Women's Rights and Equal Opportunities

FEMM
17-07-2001 A5-0285/2001

Návrhy usnesení

12

  PROPOSAL FOR A RECOMMENDATION on the reform of the Conventions on drugs

23-12-2002 B5-0541/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on the human rights dialogue with Iran

23-10-2002 RC-B5-0548/2002

  MOTION FOR A RESOLUTION on forced marriage

07-10-2002 B5-0438/2002

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Nigeria: the case of Mrs Amina Lawal

04-09-2002 RC-B5-0466/2002

  Proposition de résolution sur la condamnation à mort d'Amina Lawal au Nigéria

02-09-2002 B5-0470/2002

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  Proposal for a resolution On women's human rights violation in Nigeria

08-04-2002 B5-0236/2002

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

  JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on women in Afghanistan

12-12-2001 RC-B5-0763/2001

  Proposition de Résolution (ART. 50) Sur les femmes en Afghanistan

10-12-2001 B5-0766/2001

POZN.: Tento návrh usnesení je k dispozici pouze v jazyce, v němž byl vypracován

Parlamentní otázky

30

  Discrimination against minors with regard to access to sporting federations in Spain

11-02-2004 E-0497/2004 Komise

  Research into Spanish Labour Ministry bursaries

11-02-2004 E-0496/2004 Komise

  Discrimination against minors with regard to access to sporting federations in Spain

11-12-2003 P-3911/2003 Komise

  Impact of the enlargement of the port of Altea on flora and fauna

09-12-2003 E-3668/2003 Komise

  HIV/AIDS in China

09-10-2003 P-3053/2003 Komise

  Disappearance of women and girls in Mexico

03-09-2003 H-0533/2003 Rada

  Discrimination against pregnant women in grants made by the Ministry of Labour in Spain

02-07-2003 E-2188/2003 Komise

Kontaktní údaje

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  11G354
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07135
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G354
  1047 Brussels