Thierry CORNILLET : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Union pour la démocratie française (Francie)

Místopředseda 

 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Poslanci Evropského parlamentu při Smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropskou unií (AKT-EU)

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro občanské svobody a práva, spravedlnost a domácí věci
 • 11-11-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro občanská práva a svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem

Náhradník 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro regionální politiku, dopravu a turistiku
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Dočasný výbor pro otázky odposlechového systému Echelon
 • 17-01-2002 / 06-02-2002 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro průmysl, zahraniční obchod, výzkum a energetiku

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 194čl. 162 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 52a jednacího řádu

Report on the situation as regards fundamental rights in the European Union (2000) - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Hom Affairs EN  
- A5-0223/2001 -  
-
LIBE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 133 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení on organisation of a debate on adoption of a constitutional treaty EN  
- P5_DCL(2004)0012 - Nevzato v potaz  
Thierry CORNILLET , Monica FRASSONI , Jo LEINEN , Mariotto SEGNI , Diana WALLIS  
Datum zahájení : 20-02-2004
Platné do : 06-05-2004
Počet signatářů : 146 - 06-05-2004

Kontakt