Thierry CORNILLET : Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 

Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 205a jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nelegislativního usnesení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se provádí Dohoda mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)  
- DEVE_AD(2018)629615 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou Unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024)  
- DEVE_AD(2018)629619 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV  
- ECON_AD(2018)628491 -  
-
ECON 
STANOVISKO o stavu diskuse o budoucnosti Evropy  
- ECON_AD(2018)626685 -  
-
ECON 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků Evropského parlamentu a Rady  
- DEVE_AD(2018)627590 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa  
- DEVE_AD(2018)627607 -  
-
DEVE 
STANOVISKO ke zprávě „Světová obchodní organizace: další postup“  
- DEVE_AD(2018)625346 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci  
- DEVE_AD(2018)626670 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty  
- DEVE_AD(2018)619291 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k výroční zprávě o provádění společné obchodní politiky  
- DEVE_AD(2018)615228 -  
-
DEVE 

Kontakt