María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 
Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem 

Náhradnice 

Výbor pro rozvoj 
Podvýbor pro lidská práva 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 

Poslední činnosti 

Kontakt